21 rujna 2010

Sljedeći korak - UV

    Konačno sam model 1142 završio u Sketchupu i sada prelazim na izradu UV mape u Blenderu. Već sam bio zaboravio neke stvari ali nadam se da ću se brzo sjetiti. Neću baš 100% obećati ali onoga časa kada 1142 bude gotova, paralelno sa njom će biti i jedno iznenađenje. Volite iznenađenja? Ja da  ;)