četvrtak, 19. listopada 2023.

LiDAR (Light Detection and Ranging)

Okušao sam se u postavljanju pločica terena u UE4. Na žalost, Hrvatska nema LiDAR (Light Detection and Ranging) snimke terena. Kako stvari kod nas idu, možda bude za 50 godina 😕

Zato sam koristio SRTM. Preciznost je 90 m, za razliku od LiDAR-a koji ima preciznost 1 m. To znači da će svaki detalj ili neravnina unutar 90m biti ispeglan. I laiku je ovdje jasna prednost LiDAR-a što se tiče prikaza terena. Pogledao sam neke uratke za TSW4 gdje se vidi da je preciznost od 1 m dovoljna da se vide obrisi pruge.

Mi ostali morat ćemo se zadovoljiti s onim što imamo. Dakle, za postavljati tračnice očekujem(o) puno muke.

Nema komentara: